GDPR

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel stránek jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při registraci na www.astrahotel.cz, budou zpracovány za účelem komunikace mezi hotelem Astra a daným subjektem.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace nezbytná pro komunikaci se subjektem popř. pro zasílání informací o ubytování a rezervacích, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. (jedná se zejména o e-mailovou schránku a telefon)

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Požádat o výmaz osobních údajů lze na e-mail:  info@astrahotel.cz

Ubytování je možné pouze z důvodu výkonu zaměstnání (služební cesty) a to na základě potvrzení od zaměstnavatele.
Bázen je dle nařízení vlády ČR mimo provoz.
Pro rezervaci klikněte prosíme zde a proveďte ji online. 
Pokud chcete spojit s recepcí našeho hotelu volejte +420 312 657 031
Těšíme se na Vás.
Tým hotelu Astra